Index: People with nationality "Uganda"


Order Person Name Nationality Category Date of Birth
1) HemDee Kiwanuka Uganda Producer
2) Bhasker Patel Uganda Actor
3) Natasha Sinayobye Uganda Actor
4) Madina Nalwanga Uganda Actor 2 February 2002
5) Taru Devani Uganda Actor 22 April 1951
6) Danny Keogh Uganda Actor 1 March 1948
7) Idi Amin Uganda Actor
8) Usama Mukwaya Uganda Writer 12 December 1989